Affectief Bewuste Benadering
op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking

ABB Werkgroep

De ABB werkgroep ontwikkelt momenteel nieuwe tools bij de methode. Ben jij ambitieus en heb je een HBO of WO diploma? En vind je het leuk om mee te helpen ontwikkelen? Neem dan contact op!  

Op dit moment wordt er gewerkt aan:

 

- Werkboek seksualiteit

Seksualiteit hoort bij het leven. En toch is seksualiteit een onderwerp waarbij men zich ongemakkelijk kan voelen, om verschillende redenen. Aan de hand van dit werkboek gaat de begeleider open het gesprek aan met de cliënt. Waarbij de cliënt bepaalt welke onderwerpen er besproken worden.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Werkboek Samen kennismaken - in 8 stappen

In het boek 'Begeleiden met inzicht' werd een stappenplan voor het toepassen van ABB geïntroduceerd. Dit nieuwe werkboek maakt het gemakkelijk voor begeleider en cliënt om aan de hand van verschillende vragen en opdrachten te werken aan een kennismaking. Vervolgens werken begeleider en cliënt samen aan beeldvorming en wordt de ondersteuningsbehoefte besproken en worden er doelen gesteld.