Affectief Bewuste Benadering
op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking

Onze trainingen

 

Wij organiseren scholing op maat in Affectief Bewuste Benadering. Voor orthopedagogen, trainers en coördinerend begeleiders organiseren we studiedagen en trainingsdagen. Voor teams die met ABB willen gaan werken, of bijscholing willen, is er een teamtraining.

 

Training

Wij bieden een programma op maat voor uw team. Onze trainingen worden op een door u zelf te bepalen locatie gegeven door een ervaren trainer. De trainingen worden altijd op maat aangeboden. Ook is er de mogelijkheid om als team of organisatie een workshop te volgen.

programma training:

Wij hebben een modeltraining Affectief Bewuste Benadering ontwikkeld. Hiervan kan eenvoudig worden afgeweken. U kunt bijvoorbeeld kiezen om specifieke zaken toe te voegen of weg te laten of om te focussen op specifieke teamproblematiek. Ook is er ruimte voor casuistiek.

1        – Introductietraining:

In de introductietraining maken de deelnemers kennis met de ABB-methode. Een stuk achtergrond, inhoud en visie van de methode komen aan bod. Maar ook de voorwaarden worden behandeld, wat maakt de ABB-methode tot een succes. De trainers zorgen voor een actief en gevarieerd programma waarbij de deelnemers worden uitgedaagd.

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in de ABB-methode en er wellicht mee wil gaan werken. Te denken valt aan managers, gedragsdeskundigen en begeleiders.

Effect: Deelnemers zullen na de training bewust naar zichzelf en hun eigen handelen kijken. Ze maken kennis met het effect van hun eigen houding en emoties op de begeleiding van de cliënt.  

2        – Implementatietraining deel I:

Tijdens de implementatietraining leren deelnemers aan het werk te gaan volgens de ABB-methode. Ze maken kennis met de werkboeken en het zogenoemde implementatieplan. Deelnemers worden uitgedaagd casuïstiek in te brengen en kritisch naar zichzelf en elkaar te kijken. Feedback geven en ontvangen vormt een belangrijk onderdeel van de ABB-methode, tijdens de implementatietraining wordt dit uitvoerig behandeld.

Voor wie: Een team dat in het dagelijks werk met elkaar samenwerkt. Te denken valt aan een groep gedragsdeskundigen, managers of een team van begeleiders.

Effect: De theorie van de ABB-methode kan toegepast worden in de praktijk. Deelnemers kunnen aan het werk met de werkboeken en kunnen op een andere manier naar eigen en elkaar handelen kijken.  

3        – Implementatietraining deel II:

De vervolgtraining zorg voor een verdieping van de theorie. Deelnemers zijn met de opgedane kennis aan het werk gegaan en kunnen nu uitgebreid casuïstiek bespreken. In deze training wordt er in gegaan op persoonlijke uitdagingen en verschillen die er binnen het team bestaan. Daarnaast wordt er terug gegaan naar de voorwaarden en wordt er uitvoerig geoefend met de methode.

Voor wie: Een team dat in het dagelijks werk met elkaar samenwerkt. Te denken valt aan een groep gedragsdeskundigen, managers of een team van begeleiders.

Effect: De theorie van de ABB-methode kan beter toegepast worden in de praktijk. ‘Oefening baart kunst’ geldt zeker als het gaat om een andere manier van denken en doen. Deelnemers kunnen hun persoonlijke valkuilen en struikelblokken ter sprake brengen.

 

4        – Borging door middel van Supervisie

Om er voor te zorgen dat de deelnemers blijven werken volgens de methodiek is het noodzakelijk hier op een professionele manier naar te blijven kijken. Toepassingsgerichte supervisie is hiervoor de uitstekende manier. Tijdens een intervisiebijeenkomst worden deelnemers weer ‘op scherp’ gezet. Ze worden gedwongen weer kritisch naar zichzelf en de ander te kijken. Daarnaast wordt gekeken naar de voorwaarden, de implementatie en de ‘pijnpunten’.

Voor wie: Een team dat in het dagelijks werk met elkaar samenwerkt. Te denken valt aan een groep gedragsdeskundigen, managers of een team van begeleiders.

Effect: De theorie van de ABB-methode wordt weer herhaald en teamleden worden opnieuw uitgedaagd om anders te kijken. ‘Oefening baart kunst’ geldt zeker als het gaat om een andere manier van denken en doen. Deelnemers kunnen hun persoonlijke valkuilen en struikelblokken ter sprake brengen.

    

meer informatie over de training? U kunt contact opnemen met de bedenkers van de Affectief Bewuste Benadering via: abbmethode@gmail.com (06-45077196)  

Training

Voor wie

Effect

Investering

Introductietraining

Geïnteresseerden.   Bv managers/gedragsdeskundigen of begeleiders

Bewustwording   van eigen handelen en effect van houding en emoties op de begeleiding

1 dagdeel van

4 uur

Implementatie   deel I

Groep   geïnteresseerden die dagelijks met elkaar samenwerkt. Voorwaarde is volgen   introductietraining

In staat om   ABB methode toe te passen, anders te kijken naar elkaar en eigen handelen.

1 dagdeel van

4 uur

Implementatie   deel II

Groep   geïnteresseerden die dagelijks met elkaar samenwerkt. Voorwaarde is volgen   implementatietraining I

Beter in   staat ABB toe te passen. Te werken volgens de methode. Persoonlijke valkuilen   worden inzichtelijk.

1 dagdeel van

4 uur

Supervisie

Groep   geïnteresseerden die dagelijks met elkaar samenwerkt. Voorwaarde is volgen   implementatietraining II

Herhaling van   het geleerde, opnieuw uitgedaagd kritisch naar zichzelf en elkaar te kijken.

1 dagdeel van

4 uur